Boeing tar tag i Dreamliner

Enligt Ny Teknik försöker Boeing att minsta antalet leverantörer till nya 787-Dreamliner genom att köpa upp leverantörer. Boeing har börjat förhandlingen med den första leverantören. Ca 70% av delarna tillverkas tydligen av utomstående leverantörer, vilket självklart är en risk som Boeing tar då de inte kan kontrollera och styra tillverkningen av delarna.