British Airways Boeing 747-400 evakuerades

BAW 747
British Airways Boeing 747-400

En British Airways Boeing 747-400 (reg. G-CIVB) fick kort efter push-back från gaten evakueras på grund av rök i kabinen. Brandförsvaret hittade ingen eld och rökutvecklingen ursakades troligtvis av ett elektriskt fel ombord, mer är ännu inte bekant. Flygplanet på bilden är av samma typ som den drabbade i Phoenix.

Sky News: Panic As Fumes Hit BA Jumbo Jet Cabin

avherald: British Airways B744 at Phoenix on Jul 10th 2009