Landningsplats på månen

NASA letar efter möjliga landningsplatser på månen för kommande månexpeditioner. Detta görs genom att karlägga hela månens yta genom fotografering. Förnärvarande tas bilder med både när- och översiktsbilder.

Ny Teknik: Landningsplats månen

Jag tycker att det är kul att månen återigen väcker forskarnas intresse. Även om man i dagsläget känner till månen ganska bra, kan den användas i många andra ändamål. Till exempel för forskningsstationer utanför atmosfären. Ska bli intressant att se vad de har för planer med månen och vad som kommer att genomföras.