Ryanair: ARN är idioter

Oj, ett till uttalande av Ryanair som visar hur de ser på service. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som enligt ARN:s informationschefen Torsten Palm bara lutar sig mot yttranden i EG:s domstol tar Ryanairs uttalande lungt. Men enligt Ryanair har flygbolaget bara sådana problem i Sverige och Norge.

Jaha? Det kan ju bara finnas 3 olika anledningar till att de bara har dessa problem här:

  1. Servicen är mycket bättre utanför Sverige och Norge
  2. Bara Svenskar och Norrmän klagar på Ryanair
  3. Ryanair säger inte sanningen

Av dessa tre möjligheter ser jag den tredje som den mest troliga. Jag tycker att folket i Sverige är alldeles för dåliga att stå på sig. Och Ryanairs service i utlandet är faktiskt liknande. Dvs bara den tredje möjligheten kvarstår. Hoppas folket står på sig ännu mera i framtiden och stämmer Ryanair när man inte får det man betalar för enligt villkoren!

DN: Ryanair: ARN är idioter

SVD: Ryanair: ARN är idioter