Att välja rätt sittplats

Speciellt när man checkar in online får man ofta välja var man vill sitta. Och då känns nästan alla platser likvärdiga. Men riktig så är det inte. Idag tänkte jag avslöja att det finns bättre och sämre platser. Detta är dock olika från flygplanstyp och flygplanstyp samt bolag och bolag. Som exempel tänkte jag idag använda mig utav en SAS Boeing 737-800 som till exempel används mellan Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup.

SAS Boeing 737-800 har 31 rader med 3 platser på höger och 3 på vänster sida om gången i mitten. Rad 13 saknas och därmed finns det en rad 32. Vänstra platserna är A, B och C där A är fönsterplatsen samt C gångplatsen. På höger sida finns det D, E och F med F som fönsterplats och D som gångplats. Både B och E är därmed mittenplatsen.

Vilka platser ska man då välja? 2 rader, nämligen rad 14 och 32 tillhör de som är lite mindre bra. Nackdelen är att man inte kan luta stolen tillbaka. I rad 14 beror detta på nödutgången bakom rad 14 och rad 32 är flygplanets sista rad och stolarna står precis framför en vägg. Rad 15 är lite speciellt. Även bakom denna rad finns det en nödutgång och därmed kan man inte luta sig tillbaka, men å andra sidan har man ett större benutrymme på grund av nödutgången i just den raden. Rad 16 har både större benutrymme och man kan dessutom luta sig tillbaka. Även rad 1 är lite speciellt. Framför raden finns det inga stolar och därmed kan man inte ha sitt handbagage under stolen framför sig. Sista detaljen berör bara högra delen av raden, dvs platserna D, E och F, rad 2-12. Dessa platser har nämligen lite större benutrymme än platserna A, B och C i samma raderna. Skillnaden är inte stor, men någon centimeter är det i alla fall.

Med andra ord, det finns lite skillnad mellan de olika platserna, även om dessa vid platsvalet ser liknande ut.