Xi’an MA-60

Flygplanet Xi’an MA60 (新舟60) är ett turboprop passagerarflygplan av den kinesiska tillverkaren Xi’an Aircraft Industrial Corporation. Flygplanets kapacitet är 50 till 60 passagerare. Flygplanet MA-60 är en förlängd version av Xi’an Y7-200A.

Turbopropmotor är en typ av motor för flygplan där en propeller drivs av en gasturbin. Konstruktionen har stora likheter med en jetmotor men har fördelar vid lägre flyghastigheter, som till exempel lägre bränsleförbrukning.

Xi’an MA-60 är en vidareutveckling av det sovjetiska transportflygplanet Antonov An-26, som byggdes under licens från Antonov sen året 1983. Första flygningen av en MA-60 skedde den 12 mars 2000 och första leveransen under augusti 2000.  I Juni 2008 presenterades en förbättrad version, MA-600, som har en ny kabin samt bättre flygelektronik.

Den 7 maj 2011 förolyckade en Xian MA-60 (PH-MZK, flyg MZ-8968) utanför Kaimana i Indonesien.

Passagerarplan störtade i Indonesien

En Merpati Nusantara Xian MA-60, registrering PK-MZK, stördade idag i havet bara 500m innan landningsbanan i Kaimana. Planet, som var på väg från Sorong, flyg MZ8968, hade 25 personer ombord. Vid olyckstillfället var det tjock dimma och regn. Planet bröts sönder och ligger nu på ca 30 meters djup i havet.

SVD: Passagerarplan störtade i Indonesien

DN: Passagerarplan störtade i Indonesien

VG: Indonesisk passasjerfly styrtet i sjøen